1. Domov
  2. O projekte

Kompas pomoci vznikol z iniciatívy skupiny dobrovoľníkov a vychádza zo zistení, že mnohé subjekty či fyzické osoby nečerpajú v týchto zložitých časoch dostupnú pomoc, pretože sa v nej nedokážu zorientovať. 

Kompas pomoci je jednoduchým sprievodcom, ktorý vás na jednom mieste prevedie celým procesom, aby ste zistili či a na akú dotáciu v súvislosti s pandémiou covid-19 máte nárok. 

Jednoduchým výberom žiadateľa a následných otázok za krátky čas zistíte, aká pomoc sa na vás vzťahuje a rýchlo vás presmeruje na konkrétne stránky pomoci. 

Kompas pomoci obsahuje aj niekoľko praktických príbehov firiem a organizácií, ktorým sa podarilo štátnu pomoc úspešne získať a veríme, že vás budú inšpirovať vo vašom snažení. 

Ďalším naším krokom je oslovenie samospráv a súkromných donorov, aby na Kompas Pomoci doplnili aj informácie o svojich chémach pomoci. 

Dúfame, že Kompas pomoci pomôže čo najväčšiemu počtu ľudí, aby získali pomoc, na ktorú majú nárok. 

Tím Kompasu pomoci.