1. Domov
  2. Konateľ kníhkupectva Artforum: „Medzi ľuďmi a firmami postihnutými pandémiou vznikla veľká miera solidarity a vzájomnej pomoci.“

Konateľ kníhkupectva Artforum: „Medzi ľuďmi a firmami postihnutými pandémiou vznikla veľká miera solidarity a vzájomnej pomoci.“

Vynútené zatvorenie počas prvej vlny pandémie prinieslo konateľovi kníhkupectva Artforum Vladimírovi Michalovi do podnikania nemalé starosti. Tie však dokázal so svojím tímom na čele s účtovníčkou Lýdiou Slávikovou ustáť. Pomohla aj štátna dotácia, o ktorú neváhali požiadať. Ako hľadali informácie, kto im najviac pomohol a prečo má každá pomoc zmysel, sa dočítate v nasledujúcom príbehu.

Vďaka e-shopu sa predaj kníh nezastavil

Bez preháňania možno povedať, že kníhkupectvo Artforum prináša svojim zákazníkom niečo, čo nie je dostupné cez aplikáciu či prehliadač na internete – pocit a atmosféru. Opatrenia v súvislosti s pandémiou ochorenia Covid-19 však tento kontakt, ktorý je pre kníhkupectvo typický, na určitý čas znemožnili. 

„V rámci prvej vlny pandémie bola knižná ponuka v kníhkupectve podobne ako pri ostatných podnikateľských subjektoch zatvorená približne päť týždňov. Neochromilo to však predaj kníh úplne. Časť našich zákazníkov sa presunula do internetového obchodu,“ povedal nám Vladimír Michal. 

Okrem internetového obchodu podržali firmu najmä verní zákazníci, ktorí nakupovali v tom čase vo zvýšenej miere. „Doháňali zameškané, respektíve bola väčšia šanca tráviť čas nad knihou počas pandémie ako za bežných okolností. Naše obraty neboli o toľko nižšie, aby sme museli uvažovať, že prepustíme nejakých zamestnancov,“ dodal konateľ.

Na začiatku chýbali informácie a jasné pravidlá

Aj keď obmedzenia nezložili Artforum na kolená, zástupcovia kníhkupectva požiadali o dotáciu hneď, ako to bolo možné. „Trvalo dosť dlho, kým sa ujasnili presné pravidlá kritérií konkrétnej pomoci. Hneď, ako to vláda a ministerstvá ujasnili, požiadali sme o dotáciu,“ uviedol Michal. Žiadali v máji tohto roka — za mesiac marec aj za apríl. „Celému procesu predchádzali hodiny na internete, sledovanie tlačových konferencií, aby sme získali informácie. Keďže bolo dostupných veľmi málo relevantných informácií, pre nezrovnalosti sme sa pýtali aj na samotných úradoch,“ spomína účtovníčka Artfora Lýdia Sláviková.

Fotografia zobrazujúca pohľad od kníhkupectva a plocha s vnoreným citátom: „Keďže bolo dostupných veľmi málo relevantných informácií, pre nezrovnalosti sme sa pýtali aj na samotných úradoch.”

Ďalším krokom bol správny výber opatrenia, na základe ktorého sa uchádzať o štátnu pomoc, keďže v tom čase sa opatrenia nedali meniť a boli záväzné aj na ďalšie mesiace. „Naša firma žiadala v tom čase v rámci opatrenia týkajúceho sa poklesu tržieb, čo znamenalo extrémne rýchlo spracovať účtovníctvo, zapracovať všetky výnosy, aby bolo jasné, aký pokles máme, a aby sme to stihli v termíne, ktorý je teraz už tiež, našťastie, prijateľnejší,“ uviedla Lýdia. 

Následne vypracovali výkaz, ktorý cez portál slovensko.sk podali spolu so žiadosťou 8. mája 2020. O dvanásť dní nato prišla kníhkupectvu do elektronickej schránky zmluva spolu so sprievodným listom, kde dostali inštrukcie, ako zmluvu doručiť späť. 

Grafika s textom: Čo je KompasPomoci.sk? Nástroj, ktorý zjednodušuje prístup k pomoci. Jeho cieľom je, aby čo najväčší počet ľudí, firiem a organizácií získal kompenzácie, na ktoré majú nárok. Na to bude slúžiť virtuálny poradca, ktorý sa vás bude pýtať konkrétne otázky. Na základe odpovedí vám ponúkne odkazy na stránky s pomocou určenou priamo pre vás. Informácie, ktoré uvádza KompasPomoci.sk, však nie sú nadradené aktuálnej legislatíve.

„Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý našu žiadosť prevzal, bol v Košiciach, hoci sídlime v Bratislave, čo veľa vypovedalo o enormnom zaťažení, respektíve preťažení niektorých úradov,“ skonštatovala účtovníčka. 

Peniaze prišli na účet kníhkupectva 5. júna, teda približne mesiac od podania žiadosti a za apríl prišli spolu s marcovými, teda rovnako 5. júna, napriek tomu, že výkaz podávali 26. mája. 

O dotáciu má zmysel požiadať v každom prípade

V procese získavania dotácie to však bolo najmä o nezlomnej vôli účtovníčky, Lýdia si pomáhala, ako vedela. „Internet, účtovnícka komunita, dobrí priatelia pracujúci v rovnakom odbore ako ja, čiže v tomto prípade priateľky účtovníčky,“ vymenúva Lýdia rôzne možnosti, kde získavala informácie.  

Fotografia zobrazujúca knihy poukladané na seba a plocha s vnoreným citátom: „Určite by som odporúčala požiadať o dotáciu, lebo medzi účtovníkmi platí: keď neprší, nech aspoň kvapká.”


Napriek tomu, že v kníhkupectve Artforum neprišlo k extrémnemu poklesu tržieb, podľa jeho zástupcov malo zmysel o dotáciu požiadať. Koniec-koncov už len náklady na dezinfekciu či ochranné pomôcky niečo stoja a podľa účtovníčky ide a išlo o náklady, s ktorými sa v pôvodnom rozpočte na rok 2020 nepočítalo.

„Určite by som odporúčala požiadať o dotáciu. Aj medzi účtovníkmi platí: keď neprší, nech aspoň kvapká. Nikto nevedel a stále nevie, čo bude. Osobne si myslím, že ťažké časy nás ešte čakajú. Je dôležité, ako sa ekonomika naštartuje a naštartovať sa môže, iba ak má čo najviac fungujúcich podnikateľov. A tí budú fungovať jedine s akým-takým kapitálom,“ myslí si Lýdia, podľa ktorej sa aspoň nejaké financie dajú získať práve z dotácií.

Prvá pomoc

Ako začať so žiadosťou o dotácie v piatich krokoch:

  • Ak vám ako živnostníkovi klesol príjem alebo potrebujete podporu na mzdy svojich zamestnancov, kliknite na projekt Prvá pomoc+.
  • Ak ste museli zavrieť svoju prevádzku pre opatrenia spojené s pandémiou, o pomoc s uhradením nájomného žiadajte tu.    
  • Kontaktujete účtovníka. Aj keď sa rozhodnete o pomoc žiadať sami, konzultujte svoje možnosti s odborníkom. Dotačné schémy, termíny aj podmienky sa totiž menia.
  • Nebojte sa pýtať, úradníci sú naozaj ochotní. Prvá pomoc zriadila telefónny zoznam pre jednotlivé mestá. Kontakty na podávanie žiadostí o náhradu nájomného nájdete tu


V prípade, že podnikáte v gastre alebo cestovnom ruchu a tržby vám klesli o viac ako 40 %, o dotáciu budete môcť žiadať aj spätne od 1. 4. 2020. Všetky informácie sú tu.

Dotácia ale podľa nej nestačí. Mnoho dobrých malých podnikateľov, ktorí budovali svoje rodinné podnikanie roky, to nezvládlo. „Ak je len trošku možné, treba firmu uviesť do určitej hibernácie a s pomocou od štátu, prípadne s inými finančnými injekciami, vie prečkať najťažšie obdobie. Takto by sa jej opäť mohlo podariť naštartovať podnikateľské aktivity.“

Pandémia ľudí spojila nečakaným spôsobom

Pandémia však priniesla aj pozitívne prekvapenia. „Pre mňa bolo príjemným prekvapením to, že medzi ľuďmi a firmami postihnutými pandémiou vznikla veľká miera solidarity a vzájomnej pomoci. Ľudia si navzájom radili,“ uviedol Vladimír Michal. Pre Lýdiu Slávikovú bola najväčšia výzva celému procesu dotácie porozumieť. Akákoľvek informácia mala v prvej vlne cenu zlata. Solidaritu pocítila aj medzi odbornou verejnosťou, teda v rámci svojej profesie účtovníčky.

Ak ste ešte o dotácie nežiadali, určite to skúste. V najhoršom prípade zistíte, že nespĺňate podmienky. V tom najlepšom možno zachránite svoj biznis. Práve vy — živnostníci, malé a stredné firmy — ste pre ekonomiku nenahraditeľní. Aby ste sa vedeli v celom systéme lepšie orientovať, vytvorili sme pre vás KompasPomoci. 


Informácie uvedené v tomto článku majú len informatívny charakter. Splnenie podmienok pre podanie žiadosti o dotáciu je potrebné posudzovať individuálne.


Autor: Matúš Német 

Foto: archív kníhkupectva Artforum